تامين مواد اوليه و تجهيزات

مشاهده عکس
خدمت : تامين مواد اوليه و تجهيزات


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : برون سپاري و پذيرش خدمات
توضیحات :

تامین مواد اولیه :

سالهاست داروهای گیاهی جایگاه خود را در بین داروهای شیمیایی حفظ نموده و حتی از مواد شیمیایی پیشی گرفته و در نسخه تجویزی به بیمارن در اولویت اول قرار دارند و تجویز داروهای متشکله از مواد شیمیایی تنها در مواقعی صورت می گیرد که معادل گیاهی این داروها تولید نگردیده باشد. با توجه به سرمایه گذاریها و توجه ویژه مسئولان امر در طی سالهای اخیر امید است به زودی تعداد کارخانجات تولید داروههای گیاهی در کشور و جهان به حد اعلاء خود برسد و کارخانجات داروهای شیمیایی نیز جایگاه خود را در تولید به این مواد اختصاص دهند.

به همین منظور گروه تجاری پژوهشکده گیاهان دارویی برای اولین بار به شیوه ای نوین در راستای گسترش این امر مهم اقدام به تامین مواد اولیه شرکت های دارویی در زمینه تامین گیاهان دارویی نموده است. این گروه به دلیل ارتباط خود با تولیدکنندگان گیاهان دارویی داخلی و همچنین واردکنندگان این مواد از کشورهای معتبر دنیا که در زمینه تولید گیاهان دارویی فعال هستند می تواند در کنار کارخانجات داروهای گیاهی بخش اعظمی از احتیاجات مواد اولیه را در این عرصه تامین نماید.

محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶