انجام آزمايشات لازم جهت توليد محصول

مشاهده عکس
خدمت : انجام آزمايشات لازم جهت توليد محصول


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : برون سپاري و پذيرش خدمات
توضیحات :

انجام آزمایشات لازم:

خدمات آنالتیکال

بخش خدمات آنالتيکال تحقيق و توسعه و آناليز دستگاهي اماده ارائه خدمات زير مي باشد:

• ابداع روش آناليز

• معتبرسازي روش آناليز

• شناسايي، جداسازي، تعيين مشخصات فيزيکي و شيميايي ناخالصي ها و میکروبیولوژی بر اساس آخرين فارماکوپه ها

• صدور گواهي پروفايل ناخالصي

محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶